HISTORIA...

Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 48 został utworzony w dniu 25 marca 1992r. mocą uchwały Nr XVIII/163/92 Rady Miasta Pabianic. Zakład działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo budżetowe oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie zakładów budżetowych. Przedmiotową uchwałą upoważniono Zarząd Miasta Pabianic do podjęcia niezbędnych czynności związanych z realizacją uchwały. Na podstawie § 3 Uchwały Rady Miasta Pabianic Nr XVIII/163/92 z dnia 25 marca 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz porozumienia komunalnego z dnia 3 kwietnia 1992r. zawartego pomiędzy Zarządem Gminy Pabianice i Zarządem Miasta Pabianic zostało wydane Zarządzenie Nr 33/92 Zarządu Miasta Pabianic z dnia 23 czerwca 1992r. w sprawie wykonania Uchwały Rady miasta Pabianic Nr XVIII/163/92 z dnia 25 marca 1992r.

Niniejszym Zarządzeniem z dniem 1 lipca 1992r. utworzono zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach z siedzibą przy ul. Lutomierskiej Nr 48. W oparciu o powyższe decyzje Zakład rozpoczął działalność jako samodzielna jednostka organizacyjna z dniem 1 lipca 1992r.

Obecnie na mocy uchwały z dnia 30 marca 2005r. zakład został przekształcony w Spółkę z o.o.
::: Copyright MZK PABIANICE 2011 :::
MZK PABIANICE, ROZKŁAD JAZDY, BILETY, OBJAZDY